NPZ 2018/2019

3. septembra 2018 je ministrica objavila sklep o izboru tretjega predmeta, iz katerega bodo učenci 9. razreda opravljali nacionalno preverjanje znanja, in sicer bo za devetošolce OŠ Mozirje to fizika.

Preverjanje ob koncu 2. vzgojno-izobraževalnega obdobja

7. maj – slovenščina

9. maj – matematika

13. maj – tuji jezik angleščina

Preverjanje ob koncu 3. vzgojno-izobraževalnega obdobja

7. maj – slovenščina

9. maj – matematika

13. maj – fizika

 

Vpis v 1. razred

Na podlagi 45. člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/2006 in št. 102/2007) morajo starši v 1. razred osnovne šole vpisati otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili starost 6 let.

Starši, katerih otroci imajo prijavljeno stalno ali začasno prebivališče v okolišu naše šole, na dom prejmejo vabilo za roditeljski sestanek in vpis. Če želijo starši vpisati otroka na drugo šolo, se prav tako vpišejo v našo šolo, na drugo pa naslovijo prošnjo za vpis. Za šolsko leto 2018-2019 bomo vpisovali otroke, ki so rojeni leta 2012.

Vpis bo potekal od 6. do 23. februarja 2018.

Roditeljski sestanek za starše otrok, ki se bodo vpisali v matično šolo v Mozirju bo potekal 5. 2. 2018 ob 17.00 uri v likovni učilnici.

Siti besed

Spoštovani starši!

 

Tudi v šolskem letu 2015/16 se bo Osnovna šola Mozirje pridružila dobrodelni akciji SITI BESED, ki iz zbranih sredstev krije šolsko prehrano otrokom, ki jim po veljavnem Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev ne pripada subvencija in so socialno ogroženi.

 Do konca leta 2015 bodo iz akcije Siti besed sredstva dodeljevali otrokom, kjer je iz Odločbe o otroškem dodatku razvidno, da je povprečni mesečni dohodek na osebo v družini nad 18% in pod 30% neto povprečne plače v RS. Subvencija bo v tem primeru otroku pripadala v višini cene kosila in to za prve štiri mesece šolskega leta 2015/16.

 

(več …)

NPZ v šolskem letu 2015/16

Znani so datumi izvajanja nacionalnega preverjanja znanja v šolskem letu 2015/16:

6. razred:

4. maj 2016 – MATEMATIKA
6. maj 2016 – SLOVENŠČINA
10. maj 2016 – ANGLEŠČINA

9. razred

4. maj 2016 – MATEMATIKA
6. maj 2016 – SLOVENŠČINA
10. maj 2016 – FIZIKA

Vpis otrok v 1. razred OŠ Mozirje za šolsko leto 2015/16

 V mesecu februarju bodo šole  v skladu z Zakonom o osnovni šoli začele z vpisi  otrok v  1. razred za naslednje šolsko leto.

Starši morajo v 1. razred vpisati otroke, ki bodo v koledarskem letu dopolnili starost 6 let. 

Seznam otrok iz šolskega okoliša, ki jih je šola dolžna vpisati v 1. razred,

si šola pridobi iz evidence šoloobveznih otrok, ki jo vodi šolska uprava.

Osnovna šola Mozirje bo z vpisom prvošolcev pričela z 9. 2. 2015.

Pred vpisom želimo starše bodočih prvošolcev na roditeljskem sestanku,

ki bo potekal 3. 2. 2015 ob 17.00 v učilnici likovne umetnosti (predmetna stopnja),

seznaniti z organizacijo dela v 1. razredu  9-letke,  skrbi za otroke pri pouku in programom dela v 1. razredu.

Dogovorili se bomo tudi za natančne datume in ure vpisa bodočih prvošolcev v osnovno šolo.

Poskušali bomo odgovoriti tudi na vprašanja, ki se vam porajajo ob vstopu otoka v osnovno šolo.

Nasveti in priporočila za uspešno učenje

V priponki je zbranih nekaj nasvetov in strategij za uspešno učenje. Uporabite in preberete jih lahko vsi učenci, v pomoč pa so tudi staršem za pomoč otrokom pri izoblikovanju ustreznih učnih strategij, ki so pomembne čez celotno obdobje šolanja.

kako_naj_se_ucim.pdf

Dostopnost