Skoči na glavno vsebino

Nasveti za učence

KAKO REŠIM PROBLEM, ČE …

 

nimam s seboj potrebnih pripomočkov za delo

Na začetku ure moraš obvestiti učitelja. Če se ti je to zgodilo prvič, ne bo težav, če pa se ti to pogosto dogaja, potem nekaj ni v redu. Če namerno pozabljaš na svoje obveznosti, boš imel težave pri oblikovanju splošnega uspeha.

 

… nisem naredil domače naloge

Redno izpolnjevanje domačih nalog spada med obveznosti vsakega učenca. Zavedaj se, da izpolnjevanje domačih nalog pripomore k boljšemu razumevanju snovi, utrjevanju in pridobivanju znanja.

 

… sem zamudil pouk

Odloži oblačila in obutev ter se takoj napoti v učilnico, kjer so ostali sošolci. Učitelju se opraviči za zamudo.

 

… ne razumem razlage

Če se slučajno zgodi, da nekaj ne razumeš, potem se obrni na učitelja. Povej mu za problem in učitelj ti bo dal potrebne napotke ali po potrebi dodatno razlago v zvezi z učno snovjo.

 

… se ne razumem s sošolci

Med ljudmi naj bi bili spoštljivi odnosi. Včasih pa pride do nesporazumov. Ne pusti se izzivati in skušaj se pogovoriti. Če to ne gre, je bolje, da se odmakneš in čas prinese nova spoznanja.

 

… sem užalil sošolca, učitelja ali drugega delavca šole

Kadar se nam zgodi, da izrečemo besede, za katere vemo, da niso primerne, potem je nujno, da o njih razmislimo in se iskreno opravičimo osebi, ki smo jo užalili.

 

… me izsiljujejo

Vsako izsiljevanje takoj sporoči razredniku, svetovalni službi in svojim staršem.

 

… imam osebne težave

Pogovori se s svetovalno delavko, učiteljem, razrednikom ali drugo odraslo osebo.

 

Vsak ima kdaj pa kdaj slab dan ali naleti na probleme, ki se mu zdijo prav tisti trenutek nerešljivi. Najpomembnejše je, da se svojega problema zavedamo in ga želimo rešiti. Večina problemov se najhitreje reši tako, da se pogovorimo z osebo, zaradi katere menimo, da je problem nastal ali pa poiščemo razrednika oziroma osebo, ki ji lahko zaupamo.

 

NEKAJ NASVETOV ZA VARNO POT V ŠOLO  

  1. Cesto prečkamo na prehodih za pešce.
  2. Za pot v šolo uporabljamo pločnike.
  3. Kjer ni urejenega pločnika, uporabljamo za hojo skrajno levo stran vozišča.
  4. Če ni urejenega prehoda za pešce, prečkamo vozišče na preglednem delu.
  5. Hodimo v koloni, na cesti se ne prerivamo.
  6. Za pot v šolo uporabljamo poti, kjer ne poteka javni promet.
  7. Otroci naj se v šolo vozijo le s tehnično brezhibnimi kolesi. Imeti morajo kolesarski izpit.
  8. Vso pozornost je treba posvetiti kulturnemu in varnemu vstopanju v avtobus in izstopanju iz njega.

 

Na naši šoli bomo dali večji poudarek medsebojnemu spoštovanju, varnosti in doslednosti. To bomo dosegli z upoštevanjem dogovorjenih smernic:

 V šolo prihajam 10 minut pred poukom.

 V šoli imam obute šolske copate.

 Po končanem pouku odidem takoj domov.

 Pozdravljam in odzdravljam.

 Ob zvonjenju grem v razred, si pripravim šolske potrebščine in pričakam učitelja na prostoru.

 Med poukom poslušam, sodelujem in ne motim sošolcev.

 Med poukom ne zapuščam razreda.

 Upoštevam navodila učitelja.

 Imam primeren odnos do šolske lastnine in sem vljuden do vseh zaposlenih na šoli.

 Imam prijazen odnos do sošolcev.

 Redno pišem domače naloge.

 Prosim sošolce in učitelja za pomoč.

 Redno prinašam šolske potrebščine in športno opremo.

 Dovolim sošolcu, da pove svoje mnenje.

 Probleme in konflikte rešujem s pogovorom.

 Skrbim za čiste šolske prostore.

 Skrbim za higieno.

 Pri malici se kulturno obnašam in pospravim za sabo.

 Med poukom ne uporabljam mobilnega telefona.

 Ne zadržujem se v garderobi.

 Upoštevam navodila dežurnih učiteljev in učencev.

 Poskrbim za svojo varnost v šoli, na igrišču, na avtobusni postaji.

 Upoštevam razredna pravila.

 Skrbim za svoj ugled in ugled šole.

 

Dostopnost