Prestavljen rok za vpis v srednje šole

Spoštovani devetošolci in starši,

glede rokovnika za prijavo in vpis v srednje šole vam na podlagi obvestila  strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport sporočamo, da bodo srednje šole, ki še niso izvedle preizkusov nadarjenosti, ki so vpisni pogoj za vpis v nekatere srednješolske izobraževalne programe, ali razgovorov s kandidati, ki bi se želeli prijaviti v športne oddelke, te aktivnosti izvedle po izteku ukrepa začasnega prenehanja vzgojno – izobraževalne dejavnosti. Posledično bo prestavljen tudi rok za prijavo za vpis v srednje šole in dijaške domove. O natančnih datumih oziroma novih rokih vas bomo obvestili, ko bodo znani.

Petra Klepec

Roditeljski sestanek za šolske novince

Roditeljski sestanek za starše otrok, ki bodo v prihodnjem šolskem letu pričeli obiskovati 1. razred, bo 11. 2. 2020 ob 17. uri v likovni učilnici.
Na roditeljskem sestanku boste starši pridobili informacije in tudi termin za vpis otroka, ki bo potekal od 12. 2.  do 20. 2. 2020.
Za več informacij lahko kontaktirate šolsko svetovalno delavko Petro Klepec na telefon 839 27 43.

Vabilo-roditeljski

Razpis za vpis v srednje šole in dijaške domove za šolsko leto 2020/2021

Na straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport je objavljen razpis za vpis v srednje šole, ki je aktualen za letošnje devetošolce.

Osnovne razpisne pogoje in prosta mesta si lahko ogledate v priponki, vse informacije pa na spletni strani: https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/

Priloga-I-Razpis-za-vpis-v-programe-nizjega-srednjega-poklicnega-in-srednjega-strokovnega-izobrazevanja-ter-gimnazij

Podrobnejše podatke o organizaciji informativnega dneva pa v dokumentu: Informacija-o-informativnem-dnevu-po-posameznih-solah

Vpis v 1. razred za šolsko leto 2019/2020

Na podlagi 45. člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/2006 in št. 102/2007) morajo starši v 1. razred osnovne šole vpisati otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili starost 6 let.

Starši, katerih otroci imajo prijavljeno stalno ali začasno prebivališče v okolišu naše šole, na dom prejmejo vabilo za roditeljski sestanek in vpis. Če želijo starši vpisati otroka na drugo šolo, se prav tako vpišejo v našo šolo, na drugo pa naslovijo prošnjo za vpis. Za šolsko leto 2019-2020 bomo vpisovali otroke, ki so rojeni leta 2013.

Vpis bo predvidoma potekal od 6. do 15. februarja 2019.

Roditeljski sestanek za starše otrok, ki se bodo vpisali v matično šolo v Mozirju, bo potekal 5. 2. 2019 ob 17.00 uri v likovni učilnici.

Dostopnost