Skoči na glavno vsebino

UČNA GRADIVA ZA ŠOLSKO LETO 2024/2025

UČBENIŠKI SKLAD IN UČBENIŠKA GRADIVA ZA ŠOL. L. 2024/2025

Spoštovani starši!

Učenci si lahko učbenike za novo šolsko leto za vse razrede izposodijo iz ŠOLSKEGA UČBENIŠKEGA SKLADA. Prejeli jih bodo v prvem tednu pouka. Predvidevamo, da bodo to možnost izkoristili vsi učenci, vpisani na našo šolo, za kar ni potrebno več izpolnjevati naročilnice. Če pa boste otroku sami kupili učbenike in si jih ne boste izposodili, nam to sporočite in izpolnite priloženo ODJAVNICO.

Prosimo vas tudi, da jim učbenike pomagate ustrezno oviti in podpisati, da jih bodo lahko ob koncu leta nepoškodovane vrnili v šolsko knjižnico. V primeru, da bo kakšen učbenik uničen, izgubljen ali ga boste želeli odkupiti, sporočite to skrbnici učbeniškega sklada, ki bo v skladu s Pravilnikom o upravljanju učbeniškega sklada ovrednotila odškodnino ali odkupnino, ki jo je potrebno plačati.

Učenci 1., 2. in 3. razredov ter oddelka s prilagojenim programom prejmejo v šoli brezplačno vse potrebne delovne zvezke, ki jih financira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Teh na koncu leta učenci ne vračajo.

Celotni seznami gradiv in potrebščin so objavljeni na spletni strani šole. Po sklepu Sveta staršev, z dne 13. 6. 2022, ni potrebno staršem kupovati likovnega materiala, ker ga bo v celoti nabavila šola, za kar bodo starši v začetku leta plačali dogovorjeni prispevek po položnici.

 

 

skrbnica učbeniškega sklada                                                                        ravnateljica

Janja Irman Kolar                                                                                          Petra Klepec

 

ODJAVNICA

Dostopnost