Vsak četrti teden v mesecu so učitelji dosegljivi ob navedenem času.

Učiteljice razredne stopnje, OPB in učitelj v OŠPP so dosegljivi na telefonski številki 03 839 5514.

Učitelji športa so dosegljivi na telefonski številki 03 839 5513.

Učitelji predmetne stopnje so dosegljivi na telefonski številki 065 556 731.

Dostopnost