Šolsko svetovalno delo

Kadar se učenci znajdejo v težavah, prihajajo v spore s sošolci, učitelji, imajo težave doma ali sami s seboj, niso kos učenju, se težje izražajo in netekoče berejo, lahko poiščejo pomoč pri šolski svetovalni delavki.

  

Naloga šolske svetovalne službe je, da svetuje učencem in staršem, sodeluje z učitelji, vodstvom šole pri načrtovanju, spremljanju in evalvaciji razvoja šole ter pri opravljanju vzgojno-izobraževalnega dela.

  

 

(več …)

Dostopnost