Skoči na glavno vsebino

Dodatni in dopolnilni pouk

Dodatni in dopolnilni pouk sta pomembna dejavnika učnega procesa. Dodatni pouk je namenjen učencem za poglabljanje in razširjanje znanja, dopolnilni pa učencem, ki učni snovi težje sledijo. Z njim lahko uspešno zapolnimo vrzeli v znanju. Delo pri dodatnem in dopolnilnem pouku poteka po urniku.

Povprašajte učitelje za nasvet in se vključite tja, kamor vam bodo svetovali!

PUT je oblika pomoči učencem s primanjkljaji na posameznih učnih področjih. DNU je oblika dela z nadarjenimi učenci.

Izvajata se individualno ali v manjših skupinah. PUT in DNU se učencem nudita na predlog učiteljev in šolske svetovalne službe.

Dostopnost