Skoči na glavno vsebino
 
Ravnateljica
Petra Klepec
, univ. dipl. psih.

 

tel.: 03 839 2733

Pomočnica ravnateljice
Rozika Kanjir
, prof.,

 

tel.: 03 839 2746

 
Tajništvo
Klavdija Šemenc

 

tel.: 03 839 2730

Zbornica
tel.: 03 839 2745
Knjižnica
Janja Irman Kolar

 

tel.: 03 839 2741

Šolsko svetovalno delo

Mateja Janet, mag. psih. (psihologinja) – odsotna
Nadomešča jo
Anja Gobec
tel.: 03 839 2743

Silva Dešman, univ. dipl. soc. del. (socialna delavka)

tel.: 03 777 0092

Oddelek s prilagojenim programom
Marjanca Namestnik

 

Podružnica Šmihel
Šmihel nad Mozirjem 28, 3330 Mozirje
Rozalija Acman

 

tel.: 065 556 826

Kabinet razredne stopnje
tel.: 03 839 5514
Kabinet šport
tel.: 03 839 5513
Kuhinja
tel.: 03 839 2742
Računovodstvo
Irena Šuligoj

 

tel.: 03 839 2744

Dostopnost