Ravnateljica
Petra Klepec
, univ. dipl. psih.

tel.: 03 839 2733
petra.klepec@os-mozirje.si

Pomočnica ravnateljice
Rozika Kanjir
, prof.,

tel.: 03 839 2746
rozika.kanjir@os-mozirje.si

 

Tajništvo
Klavdija Šemenc

tel.: 03 839 2730
klavdija.semenc@os-mozirje.si

Zbornica
tel.: 03 839 2745

Knjižnica
Janja Irman Kolar

tel.: 03 839 2741
janja.irman.kolar@os-mozirje.si

Šolsko svetovalno delo

Mateja Janet, mag. psih. (psihologinja)

tel.: 03 839 2743
mateja.janet@os-mozirje.si

Silva Dešman, univ. dipl. soc. del. (socialna delavka)

tel.: 03 777 0092
silva.desman@os-mozirje.si

Oddelek s prilagojenim programom
Marjanca Namestnik

marjanca.namestnik@os-mozirje.si

Podružnica Šmihel
Šmihel nad Mozirjem 28, 3330 Mozirje
Rozalija Acman

tel.: 065 556 826
rozalija.acman@os-mozirje.si

Kabinet razredne stopnje
tel.: 03 839 5514
Kabinet šport
tel.: 03 839 5513
Kuhinja
tel.: 03 839 2742

Računovodstvo
Irena Šuligoj

tel.: 03 839 2744
irena.suligoj@os-mozirje.si