Skoči na glavno vsebino

Poleg obveznih predmetov mora osnovna šola za učence 7., 8., in 9. razreda izvajati pouk izbirnih predmetov.

Šola mora ponuditi pouk najmanj treh izbirnih predmetov iz družboslovno-humanističnega sklopa in najmanj tri iz naravoslovno-tehničnega sklopa. Učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši. Učencem in staršem je pri izbiranju v pomoč brošura s predstavitvijo posameznih izbirnih predmetov.

Izbirni predmet  Poučuje
Izbrani šport: nogomet Stanko Božičevič
Izbrani šport: odbojka Jure Žagar
Likovno snovanje I Tanja Pogorevc Novak
Likovno snovanje II Tanja Pogorevc Novak
Likovno snovanje III Tanja Pogorevc Novak
Multimedija Mojca Štor
Nemščina I Matejka Krumpačnik
Nemščina III Matejka Krumpačnik
Obdelava gradiv – Kovine Jernej Kokošinc
Obdelava gradiv – Les Jernej Kokošinc
Odkrivajmo preteklost svojega kraja Zlatka Jeseničnik
Organizmi v naravi in umetnem okolju Blaž Podrižnik
Poskusi v kemiji Tinkara Verbuč Rosenstein
Računalniška omrežja Mojca Štor
Raziskovanje organizmov v domači okolici Blaž Podrižnik
Sodobna priprava hrane Blaž Podrižnik
Šport za sprostitev Jure Žagar
Šport za zdravje Stanko Božičevič
Turistična vzgoja Romana Presečnik

 

Dostopnost