Skoči na glavno vsebino

Izobraževalni programi

Tedensko število ur pri posameznih predmetih

Predmet Tedensko število ur
1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. 8. r. 9. r.
Slovenščina 6 7 7 5 5 5 4 3.5 4.5
Matematika 4 4 5 5 4 4 4 4 4
Tuji Jezik 2 3 4 4 3 3
Likovna vzgoja 2 2 2 2 2 1 1 1 1
Glasbena vzgoja 2 2 2 1.5 1.5 1 1 1 1
Družba 2 3
Geografija 1 2 1.5 2
Zgodovina 1 2 2 2
Državljanska vzgoja in etika 1 1
Spoznavanje okolja 3 3 3
Fizika 2 2
Kemija 2 2
Biologija 1.5 2
Naravoslovje 2 3
Naravoslovje in tehnika 3 3
Tehnika in tehnologija 2 1 1
Gospodinjstvo 1 1.5
Športna vzgoja 3 3 3 3 3 3 2 2 2
Izbrani predmet 1 2/1 2/1 2/1
Izbrani predmet 2 1 1 1
Izbrani predmet 3 1 1 1
Oddelčna skupnost 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Št. predmetov 6 6 6 8 9 11 14 16 14
Št. ur tedensko 20 21 22 24 26 26 29,5 30 30
Št. tednov pouka 35 35 35 35 35 35 35 35 32
Kulturni dnevi 4 4 4 3 3 3 3 3 3
Naravoslovni dnevi 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Tehniški dnevi 3 3 3 4 4 4 4 4 4
Športni dnevi 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Dodatna pomoč otrokom s posebnimi potrebami 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Dopolnilni in dodatni pouk 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Interesne dejavnosti 2 2 2 2 2 2 2 2 2

 

Dostopnost