Skoči na glavno vsebino

Na podlagi 45. člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/2006 in št. 102/2007) morajo starši v 1. razred osnovne šole vpisati otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili starost 6 let. Vpis otrok v 1. razred osnovne šole podrobneje ureja Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol (Uradni list RS, št. 16/98, 27/99 in 134/03).

Starši, katerih otroci imajo prijavljeno stalno ali začasno prebivališče v okolišu naše šole, na dom prejmejo vabilo za vpis. Če želijo starši vpisati otroka na drugo šolo, se prav tako vpišejo v našo šolo, na drugo pa naslovijo prošnjo za vpis. Za šolsko leto 2017-2018 bomo vpisovali otroke, ki so rojeni leta 2011.

Vpis bo od 13. do 17. februarja 2017 na osnovni šoli Mozirje in 28. februarja na podružnični šoli Šmihel.

DAN ODPRTIH VRAT za bodoče prvošolce bo v mesecu aprilu.

Otroci bodo obiskali šolo s svojimi vzgojiteljicami iz Vrtca Mozirje.

Otroke, ki so v vrtcu drugje ali so doma bomo o dnevu odprtih vrat pisno obvestili.

Dostopnost