• english2
  • Predmet obsega 70 šolskih ur na leto.
  • Pri predmetu tuj jezik angleščina v 2. razredu se znanje opisno ocenjuje.
  • Cilji in standardi so v 2. r usmerjeni v poslušanje in slušno razumevanje ter govorjenje.

Kaj se učenci učijo pri tujem jeziku Angleščina v 2. razredu? 

  • V drugem razredu se učenje angleščine navezuje s cilji in vsebinami drugih predmetov; gre za medpredmetno povezovanje. 
  • Z izbranimi dejavnostmi se učitelj skuša približati naravnemu usvajanju jezika. 
  • Vsebine so primerne starosti učencev in njihovim izkušnjam iz vsakdanjega življenja. 
  • Učitelj večino časa govori v angleščini. 
  • Pouk je organiziran konkretno, z različnimi krajšimi aktivnostmi. 
  • Veliko igralne in gibalne dejavnosti. 
  • Preberite še več …

english