Skoči na glavno vsebino

Nacionalno preverjanje znanja se  bo v šolskem letu 2016/2017 izvajalo po naslednjem časovnem razporedu:

4. 5. 2017 slovenščina (učenci 6. in 9. razreda)

8. 5. 2017 matematika ( učenci 6. in 9. razreda)

10. 2017 biologija (učenci 9. razreda)

10. 2017 angleščina (učenci 6. razreda)

Ministrica za izobraževanje, znanost in šport je v šolskem letu 2016/2017 kot tretji predmet iz katerega se preverja znanje na nacionalnem preverjanju znanja na OŠ Mozirje za učence 9. razreda določila predmet biologija.

Dostopnost