Skoči na glavno vsebino

Z šolskim letom 2011/12 smo kot prva zgornjesavinjska šola pričeli z aktivnostmi na področju medkulturnega povezovanja in navezovanja stikov s šolami, s katerimi smo vključeni v skupni projekt Comenius. Po uvodnem srečanju predstavnikov šol iz Turčije, Poljske, Romunije, Walesa ter Slovenije na Portugalskem, ki sta se ga udeležili učiteljica Matejka Krumpačnik ter šolska svetovalna delavka Petra Klepec, smo zastavili podrobnejši načrt dela za tekoče šolsko leto.

Naša šola je prevzela koordinacijo izdelave mednarodnih novoletnih voščilnic, za katere so motive prispevale vse vključene šole. Uspeh je bil velik, saj smo tako doma kot v drugih državah razdelili več tisoč voščilnic. Izbrane motive za našo šolo so prispevali Gregor Zavolovšek in Alja Forštner iz 6. b, Sara Irman Kolar ter Ida Glušič iz 8. a ter Vid Stropnik iz 9. b-razreda. V jesenskih mesecih smo pričeli tudi s penpal aktivnostmi in naše učence povezali s šolami iz Turčije, Portugalske in Romunije. Učenci si dopisujejo preko klasične pošte, navezujejo stike in obenem izboljšujejo znanje angleščine. V dopisovanje je vključenih več kot 60 učencev predmetne stopnje, ki vsak mesec nestrpno pričakujejo odgovore novih prijateljev.

Za boljše spoznavanje držav, ki so vključene v projekt, so učenci 6. in 7. razredov izdelali plakate, ki krasijo hodnik na razredni in predmetni stopnji, osmošolci pa so pripravili računalniško predstavitev Slovenije ter naše šole, ki smo jo objavili na skupnem blogu projekta. Na šoli smo razpisali tudi natečaj za logotip projekta, v katerem sta zmagali Toja Skok iz 7. b ter Branka Hudej iz 8. b-razreda. Na mednarodnem natečaju pa je zmagal predlog za logo s Portugalske.

Prvo mednarodno srečanje učiteljev in otrok sodelujočih držav je potekalo konec meseca februarja 2012 v Walesu. Iz naše šole so se ga udeležili učenci, ki so med vsemi dejavnostmi projekta aktivno sodelovali: Jan Škruba (7. a), Sara Irman Kolar (8. a), Tjaša Keršmanc (8. b) ter Žiga Kleine (9. b). Osrednja tema obiska je bilo spoznavanje tradicionalnih plesov vseh držav. V ta namen so naši učenci izdelali film s predstavitvijo ljudskih plesov, ki so jih odplesali učenci 2. razreda. Spremljali sta jih učiteljici Matejka Krumpačnik ter Mojca Štor, ki vodita šolske dejavnosti, povezane s projektom. Z obiska v Walesu so se vrnili polni lepih vtisov in izkušenj ter poznanstev.

V maju so se učenci odpravili na drugi obisk ene od sodelujočih držav. Na obisku na Poljskem so bili Eva Brezovnik, Amadej Skornšek in Branka Hudej iz 8. b, Kristina Božič in Sara Petrin iz 8. a ter Žiga Weiss iz 9. b-razreda. Tema obiska je bila predstavitev različnih običajev. Na šoli so v ta namen učenci pripravili predstavitve, objavili pa smo tudi foto natečaj na temo slovenske tradicije oziroma običajev. Učence sta na Poljsko spremljali Urška Finkšt in Petra Klepec.

V prvem letu projekta smo navezali stike z vsemi sodelujočimi državami. Učitelji in učenci so spletli veliko novih poznanstev. V naslednjem šolskem letu pa bomo poleg ostalih načrtovanih aktivnosti v projektu na naši šoli gostili tudi učitelje vseh držav, nekaj naših učencev pa se bo udeležilo še obiska šole v Romuniji.

Sreanje_uiteljev_vseh_sodelujoih_drav_na_Portugalskem

Srečanje učiteljev vseh sodelujočih držav na Portugalskem

 

Obisk_Walesa

Obisk walesa

Dostopnost