Skoči na glavno vsebino
 
Ravnateljica
Petra Klepec
, univ. dipl. psih.   

 

tel.: 03 839 2733
petra.klepec@os-mozirje.si

Pomočnica ravnateljice
Rozika Kanjir
, prof.,   

 

tel.: 03 839 2746
rozika.kanjir@os-mozirje.si

 
Tajništvo
Klavdija Šemenc
   

 

tel.: 03 839 2730
klavdija.semenc@os-mozirje.si

Zbornica
tel.: 03 839 2745
Knjižnica
Janja Irman Kolar
   

 

tel.: 03 839 2741
janja.irman.kolar@os-mozirje.si

Šolsko svetovalno delo

Mateja Janet, mag. psih. (psihologinja)
tel.: 03 839 2743
mateja.janet@os-mozirje.si

Anja Gobec
tel.: 03 583 14 92
anja.gobec@os-mozirje.si

Silva Dešman, univ. dipl. soc. del. (socialna delavka)
tel.: 03 777 0092
silva.desman@os-mozirje.si

Oddelek s prilagojenim programom
Marjanca Namestnik   

 

marjanca.namestnik@os-mozirje.si

Podružnica Šmihel
Šmihel nad Mozirjem 28, 3330 Mozirje
Rozalija Acman   

 

tel.: 065 556 826
rozalija.acman@os-mozirje.si

Kabinet razredne stopnje
tel.: 03 839 5514
Kabinet šport
tel.: 03 839 5513
Kuhinja
tel.: 03 839 2742
Računovodstvo
Irena Šuligoj
tel.: 03 839 2744
irena.suligoj@os-mozirje.si

 

Nežika strmčnik
tel.: 03 839 2744
nezika.strmcnik@os-mozirje.si

Dostopnost