Učna gradiva za šolsko leto 2021/22

UČBENIŠKI SKLAD IN UČBENIŠKA GRADIVA ZA ŠOL. L. 2021/2022

Spoštovani starši!

Učenci si lahko učbenike za novo šolsko leto za vse razrede izposodijo iz ŠOLSKEGA UČBENIŠKEGA SKLADA. Prejeli jih bodo v prvem tednu pouka. Predvidevamo, da bodo to možnost izkoristili vsi učenci, vpisani na našo šolo, za kar ni potrebno več izpolnjevati naročilnice. Če pa boste otroku sami kupili učbenike in si jih ne boste izposodili, nam to sporočite in izpolnite priloženo ODJAVNICO.

Prosimo vas tudi, da jim učbenike pomagate ustrezno oviti in podpisati, da jih bodo lahko ob koncu leta nepoškodovane vrnili v šolsko knjižnico. V primeru, da bo kakšen učbenik uničen, izgubljen ali ga boste želeli odkupiti, sporočite to skrbnici učbeniškega sklada, ki bo v skladu s Pravilnikom o upravljanju učbeniškega sklada ovrednotila odškodnino ali odkupnino, ki jo je potrebno plačati.

Tudi v tem šolskem letu prejmejo učenci 1., 2. in 3. razredov ter oddelka s prilagojenim programom v šoli brezplačno vse potrebne delovne zvezke, ki jih financira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Teh na koncu ne vračajo.

Celotni seznami gradiv in potrebščin so objavljeni na spletni strani šole.

 

 

skrbnica učbeniškega sklada                                                                        ravnateljica

Janja Irman Kolar                                                                                          Andreja Hramec

Učna gradiva za šolsko leto 2020/21

UČBENIŠKI SKLAD IN UČBENIŠKA GRADIVA ZA ŠOL. L. 2020/2021

Spoštovani starši!

Učenci si lahko učbenike za novo šolsko leto za vse razrede izposodijo iz ŠOLSKEGA UČBENIŠKEGA SKLADA. Prejeli jih bodo v prvem tednu pouka. Glede učbenikov je vaša naloga samo, da izpolnite elektronsko naročilnico, poslano po eAsistentu, oz. natisnete in podpišete naročilnico na šolski spletni strani in jo prvi dan pouka učenci prinesejo v šolo.

Prosimo vas tudi, da jim učbenike pomagate ustrezno oviti in podpisati, da jih bodo lahko ohranili nepoškodovane, ter jih ob konca leta vrnili v šolsko knjižnico. V primeru, da bo kakšen učbenik uničen, izgubljen ali ga boste želeli odkupiti, sporočite to skrbnici učbeniškega sklada, ki bo v skladu s Pravilnikom o upravljanju učbeniškega sklada ovrednotila odškodnino ali odkupnino, ki jo je potrebno plačati.

Novost v novem šolskem letu bo tudi ta, da prejmejo učenci 1., 2. in 3. razredov ter oddelka s prilagojenim programom v šoli brezplačno vse potrebne delovne zvezke, ki jih financira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Teh na koncu ne vračajo. Starši izpolnijo posebno naročilnico 1-3, ki vključuje tudi to gradivo.

Celotni seznami gradiv in potrebščin so objavljeni na spletni strani šole in poslani po eAsistentu.

 

skrbnica učbeniškega sklada                                                                        ravnateljica

Janja Irman Kolar                                                                                          Andreja Hramec

 

OŠ Mozirje POŠ Šmihel OŠPP
1.-razred-2020-21 1.-razred-2020-21 POŠ  2. razred OŠPP
2.-razred-2020-21 2.-razred-2020-21 POŠ  3. razred OŠPP
3.-razred-2020-21 3.-razred-2020-21 POŠ  4. razred OŠPP
4.-razred-2020-21
5.-razred-2020-21
 6.-razred-2020-21
 7.-razred-2020-21
 8.-razred-2020-21
 9.-razred-2020 21

NAROČILNICA 1-3

DATOTEKA ZA PRENOS

 

NAROČILNICA 4-9

DATOTEKA ZA PRENOS