Vloga za dodelitev sredstev iz šolskega sklada

Spoštovani starši.

 

Zaradi razmer, v katerih se je znašla Slovenija, se soočamo s številnimi izzivi, ki jih rešujemo s skupnimi močmi. Z zaprtjem šol so učenci ostali tudi brez možnosti toplega šolskega obroka. Zavedamo se, da so se s  tem posledično povečali tudi stroški vaše prehrane.

V primeru, da potrebujete pomoč pri nakupu živil, izpolnite spodnjo vlogo, podpisano slikajte s telefonom ali skenirajte ter pošljite na elektronski naslov silva.desman@os-mozirje.si.

V primeru, da nimate možnosti pošiljanja na zgoraj navedene načine vas prosimo, da na naveden elektronski naslov z zadevo ”Pomoč pri nakupu prehranskih izdelkov” posredujete podatke o otroku (ime, priimek, naslov), vlogo pa boste oddali naknadno.

Prejete vloge bo obravnavala komisija za šolski sklad. Vsi upravičenci boste prejeli naročilnico za nakup živil v trgovini Mercator Mozirje, v višini mesečnega zneska kosil. Vrednost naročilnice bo pokrita iz sredstev Šolskega sklada Osnovne šole Mozirje.

Prosimo vas, da spremljate sredstva javnega obveščanja o poteku in terminih preklica izrednih ukrepov. Želimo vam, da ta čas preživite kar se da pogumno, strpno, sočutno, zdravo, z veliko dobre volje in morda izkoristite čas tudi za drobne, srečne trenutke.

Silva Dešman in Urška Finkšt

 

DATOTEKA ZA PRENOS

Program nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju

Cilj operacije je izboljšanje kompetenc in dosežkov mladih ter večja usposobljenost izobraževalcev prek večje uporabe sodobne IKT pri poučevanju in učenju. Vzgojno-izobraževalnim zavodom se sofinancira izgradnja brezžičnih omrežij in nakup IKT opreme, razvija se e-storitve in e-vsebine.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Evropska kohezijska politika v Sloveniji

Več o programu je objavljeno na spletni strani Arnesa.

Javna naročila in objave

Na podlagi Zakona stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I in 14/15 – ZUUJFO), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) Osnovna šola Mozirje, ki jo zastopa ravnateljica Andreja Hramec, objavlja

JAVNO ZBIRANJE PONUDB

1. Organizator javnega zbiranja ponudb je Osnovna šola Mozirje, Šolska ulica 23, 3330 Mozirje.

2. Prodaja se rabljeno vozilo – šolski kombi Volkswagen Transporter 2,5 TDI, letnik 2004, 234.500 prevoženih kilometrov, sedežev 8 + 1.

3. Premičnina se prodaja po ceni 6.500,00 EUR. Ponudniki so vezani na dano ponudbo do sklenitve kupoprodajne pogodbe z najugodnejšim ponudnikom.

4. Z najugodnejšim ponudnikom bo sklenjena pisna kupoprodajna pogodba.

5. Uspešni ponudnik (kupec) je dolžan kupnino poravnati v enkratnem znesku v roku 8 dni od dneva sklenitve kupoprodajne pogodbe, na podlagi izdanega računa s strani prodajalca. Plačilo kupnine v roku je bistvena sestavina pravnega posla.

Razpisna dokumentacija.pdf

Dostopnost