Vlada RS je 30. junija sprejela Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP),  ki v 82. členu določa 60 dnevni plačilni rok v primeru, ko je upnik javni organ iz prve, druge ali tretje alineje drugega odstavka 6. člena ZPreZP-1, dolžnik pa je subjekt zasebnega prava. Ta rok za plačilo velja še eno leto po razglasitvi konca epidemije. V skladu s to določbo so bili določeni 60 dnevni plačilni roki na obračunih stroškov učencev od meseca septembra 2020 dalje.

Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP), ki je bil sprejet 23.10. pa določa, da se plačilni rok 60 dni ne glede na 82. člen ZIUZEOP ne uporabi v primeru, ko dolžnik ni gospodarski subjekt iz prvega odstavka 6. člena ZPreZP-1. Iz tega sledi, da za vrtce, šole in zavode ne velja več 60 dnevni plačilni rok, kadar je dolžnik fizična oseba (starši…).

V skladu s to določbo se znova uveljavijo plačilni roki, ki so bili v veljavi do meseca junija 2020 – kar velja od meseca januarja 2021  dalje.

Za dodatne informacije smo vam na voljo na tel. št. 03 839 27 44.

 Hvala za razumevanje.