Skoči na glavno vsebino

Spoštovani starši!

 Za nami so že trije meseci in pol vzgojno-izobraževalnega dela v tem šolskem letu, od tega več kot en mesec na daljavo. Covid-19 nam ne glede na naše želje in pričakovanja diktira način dela in žal napovedi kažejo, da so pred nami še tedni dela na daljavo.

Veseli me, da smo v jesenskem času vsi bolje pripravljeni na delo na daljavo, bolje opremljeni in mnogo bolj vešči uporabe tehnologije kot v spomladanskem času.

Kljub temu je za vse nas tak način dela izredno naporen. Učitelji si dnevno prizadevajo za doseganje in realizacijo učnih ciljev, uporabljajo različne pristope in načine dela.

Rezultati dela pa so odvisni predvsem od sodelovanja učencev in njihovega aktivnega vključevanja v delo. Nujno je, da učenci dnevno spremljajo dogajanja v spletnih učilnicah, da aktivno sodelujejo na videokonferencah in znanje sproti utrjujejo. Rada bi vas opozorila, da je prisotnost učencev pri pouku na daljavo obvezna in da je potrebno morebitne razloge za odsotnost sporočiti razrednikom.

Od vas, spoštovani starši, ne pričakujemo, da boste nadomestili učitelja, vas pa prosimo, da otroke pri delu na daljavo spodbujate. Predvsem pa, da otrokom zagotovite pogoje za delo. V primeru težav z računalniško opremo in dostopom do spletnih povezav vas ponovno pozivamo, da poprosite za pomoč našega računalničarja.

Na osnovi sklepa MIZŠ o ukrepih za nemoteno opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela v osnovnih šolah in priporočil strokovnih služb, smo se pedagoški delavci OŠ Mozirje dogovorili za enoten način pristopa k ocenjevanju znanja učencev v času dela na daljavo in sprejeli naslednje smernice za delo:

–          poudarek bomo dali preverjanju znanja,

–          v I. VIO (1. do 3. razred) znanja učencev ne bomo ocenjevali,

–          v II. in III. VIO (4. do 9. razred) ne bomo izvajali pisnega preverjanja znanja z ocenjevanjem,

znanje učencev bomo ocenjevali ustno, po predhodnem dogovoru z učenci oz. starši.

Pri postopku ustnega ocenjevanja znanja bomo upoštevali etična načela in tedensko obremenjenost učenca (tedensko je učenec lahko ocenjen največ dvakrat).

Učenca lahko (ni pa nujno) v času dela na daljavo ocenimo le enkrat pri vsakem predmetu.

Na ta način želimo učence spodbuditi k sprotnemu delu in zaradi bolj obsežnega predmetnika v II. in III. VIO zmanjšati pritisk na učence zaradi pridobivanja ocen ob vrnitvi v šolo.

 Prav pa je, da imamo v mislih, da lahko največ storimo, če upoštevamo predpisane ukrepe in na ta način pripomoremo k temu, da bi se učenci čim prej vrnili v šolske klopi.

 Lepo vas pozdravljam in vam želim, da ostanete zdravi, predvsem pa, da z optimizmom zrete v prihodnost.

 

                                                                                                                Andreja Hramec,

                                                                                                                     ravnateljica

Dostopnost