Skoči na glavno vsebino

Spoštovani starši!

V preteklih dneh smo na OŠ Mozirje že začeli izvajati še dodatne ukrepe za omejevanje možnosti okužbe s koronavirusom, ki smo jih opredelili v Načrtu zagotavljanja kontinuitete dela V OŠ Mozirje ob pojavu širjenja koronavirusa v Sloveniji.

 

Dodatni ukrepi:

 • učitelji osveščamo učence o tem, kaj je koronavirus, kako bolezen prepoznamo, kako se prenaša, o preventivnih ukrepih in kaj storimo, če zbolimo,
 • na šoli je zagotovljeno zadostno število umivalnikov z milom, razkužil in papirnatih brisač, ob umivalnikih so nameščena slikovna gradiva z navodili za pravilno umivanje rok in higieno kašlja,
 • učitelji opozarjajo učence, da si ob prihodu v šolo, pred vsakim obrokom in po odhodu iz sanitarij umivajo roke, opozarjajo jih na pravilen postopek umivanja rok, na higieno kašljanja in kihanja (v komolec) ter o pomenu nedotikanja oči, nosu in ust z rokami,
 • na razredni stopnji učitelji odstranijo zobne krtačke,
 • odstranimo vse lončke, ki jih učenci uporabljajo za pitje vode, in jih nadomestimo z lončki za enkratno uporabo,
 • učitelji pogosteje (vsako uro) prezračujejo učilnice in ostale prostore, v katerih se zadržujejo učenci,
 • učitelji obveščajo starše o tem, da naj bolnih otrok ne pošiljajo v šolo,
 • bolni otroci morajo zapustiti šolo (razrednik pokliče starše in zahteva, da pridejo po otroka),
 • ne udeležujemo se prireditev, tekmovanj, seminarjev…,
 • odločitve o izvedbi ali odpovedi planiranih aktivnosti izven šole se bodo sprejemale glede na situacijo v danem trenutku,
 • za čiščenje prostorov čistilke uporabljajo običajna čistila, čistijo na način in po postopku, ki je vpeljan v šoli,
 • čistilke pogosteje in skrbneje čistijo površine, ki se jih učenci in zaposleni dotikajo z rokami (kljuke, tipkovnice, ograje…),
 • ob večjem številu obolelih čistilke te površine čistijo z razkužili,
 • hišnika po prihodu učencev v šolo čistita kljuke, ograje…,
 • računalnikar (rač. učilnica) in učitelji (v učilnicah) čistijo tipkovnice in miške,
 • ob večjem številu obolelih lahko v šolo vstopajo samo učenci in zaposleni, starši ne smejo vstopati v učilnice,
 • ob večjem številu obolelih in hitrem širjenju pandemije se uporabijo zaščitne maske.

 

Z današnjim dnem smo omejili vstop nezaposlenim v šolsko stavbo in odpovedali vse popoldanske dejavnosti.

 

Hvala za razumevanje!

 

Koordinacijski odbor

Dostopnost