Skoči na glavno vsebino

KAJ JE VAJENIŠTVO

Vajeništvo je del sistema srednjega poklicnega izobraževanje – SPI (3-letni programi), pri čemer se minimalno 50 % izobraževalnega programa izvede kot praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu.

CILJI VAJENIŠTVA:

· boljša usposobljenost glede na potrebe gospodarstva

· lažji prehod izobraževanje – delo: zgodnejša poklicna socializacija

· zgodnejše zaposlovanje mladih in bolj usklajena ponudba in povpraševanje po kadrih

Vse dodatne informacije si poglejte na spletni strani Gospodarske zbornice Slovenije: https://www.gzs.si/vajenistvo/vsebina/VAJENI%C5%A0TVO/Splo%C5%A1no-o-vajeni%C5%A1tvu

Dostopnost