Skoči na glavno vsebino

Starši in učenci lahko vse potrebne informacije o možnostih štipendiranja in o aktualnih razpisih pridobite na prenovljenih spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport: https://www.gov.si/podrocja/izobrazevanje-znanost-in-sport/stipendije/

ter na straneh Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije: http://www.sklad-kadri.si/

Dostopnost