Skoči na glavno vsebino

Spoštovani starši!

 

Tudi v šolskem letu 2015/16 se bo Osnovna šola Mozirje pridružila dobrodelni akciji SITI BESED, ki iz zbranih sredstev krije šolsko prehrano otrokom, ki jim po veljavnem Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev ne pripada subvencija in so socialno ogroženi.

 Do konca leta 2015 bodo iz akcije Siti besed sredstva dodeljevali otrokom, kjer je iz Odločbe o otroškem dodatku razvidno, da je povprečni mesečni dohodek na osebo v družini nad 18% in pod 30% neto povprečne plače v RS. Subvencija bo v tem primeru otroku pripadala v višini cene kosila in to za prve štiri mesece šolskega leta 2015/16.

 

 

S 1. 1. 2016 namreč prihaja do spremembe zakonodaje in sicer bodo pripadale subvencije za kosila otrokom:

– nad 18 % do 30 % neto povprečne plače v RS – subvencija pripada v višini 70 % cene kosila,
– nad 30 % do 36 % neto povprečne plače v RS – subvencija pripada v višini 40 % cene kosila.

 

V primeru, da je iz vaše veljavne Odločbe o otroškem dodatku razvidno, da je povprečni dohodek na osebo med 18% in 30% neto povprečne plače v RS in je otrok prijavljen na šolsko kosilo, nam prosim podpišite priloženo prijavnico in priložite kopijo Odločbe o otroškem dodatku. Brez fotokopij odločb o otroškem dodatku namreč dodeljevanje sredstev iz akcije Siti besed ni možno. Prijavnico skupaj z Odločbo pa oddajte najkasneje do četrtka, 10. 9. 2015, vtajništvo šole ali šolski svetovalni delavki.

 

Za vsa vprašanja pokličite šolsko svetovalno delavko na telefonsko številko:  03/ 839 27 43.

 

Lep pozdrav, 

   Petra Klepec, univ. dipl. psih.,                                                  Andreja Hramec, univ. dipl. psih.,

   šolska svetovalna delavka, l.r.                                                                 ravnateljica, l.r.

 

Prijavnica.doc

Dostopnost