Skoči na glavno vsebino

V skladu z Zakonom o šolski prehrani je potrebno prijavo za prehrano za naslednje šolsko leto oddati v
mesecu juniju, zato vas prosimo, da izpolnite obrazce, ki so jih učenci prejeli v šoli in jih v začetku tedna
oddajo razredničarki. 

Prav tako je potrebno pravočasno poskrbeti za veljavne odločbe za subvencionirano prehrano,
ki jo urejate na Centru za socialno delo Mozirje.

Še obvestilo CSD:

Obveščamo vas, da lahko starši vloge za subvencijo prehrane za šolsko leto 2013/2014 oddajo po izteku
tega šolskega leta, to je po 25.6.2013. Staršem devetošolcev, ki bodo hkrati z vlogo za subvencijo malice
sporočili tudi spremembo vzgojno izobraževalnega zavoda in spremembo statusa (učenec-dijak)
svetujemo, da vlogo za prehrano oddajo v mesecu avgustu, ter hkrati sporočijo nastalo spremembo.
S tem se bodo izognili temu, da bi morali oddajati vlogo dvakrat, saj je zahtevek za spremembo otroškega
dodatka zaradi spremembe statusa, obvezno potrebno oddati v mesecu avgustu.

 

Staršem, ki se jim morebiti katera izmed pravic iz javnih sredstev (npr. otroški dodatek) izteče v mesecih
juniju, juliju in avgustu, pa svetujemo, da oddajo vlogo za subvencijo prehrane v tistem mesecu,
v katerem se jim iztečejo druge pravice iz javnih sredstev.

 

Šolska prehrana – obvestilo

Prijava na šolsko prehrano

Dostopnost