Skoči na glavno vsebino

Naša šola je bila izbrana na javnem razpisu Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije z naslovom POPESTRIMO ŠOLO. Javni razpis je sofinanciran iz sredstev Evropskega socialnega sklada in Ministrstva RS za izobraževanje, znanost, kulturo in šport.

Predmet javnega razpisa je izvajanje aktivnosti, ki pomenijo nadstandard vzgojno-izobraževalnega dela v šoli in niso del rednega izobraževalnega programa.

Program vzpodbuja aktivne in dinamične oblike in metode dela na vsebinskih področjih, ki prispevajo k razvoju ključnih kompetenc.

Naš glavni cilj je popestriti šolo, zato smo v program projekta Popestrimo šolo, vključili aktivnosti, namenjene individualnemu delu z učenci (nadarjeni, učenci z učnimi težavami), mentorskemu delu z učenci, medvrstniškemu mentorstvu, raziskovalnemu delu, učenju učenja, bralnim ustvarjalnicam, šolskemu novinarstvu in počitniškim aktivnostim. Dejavnosti bodo potekale po končanih šolskih obveznostih, pa tudi med vikendom in med počitnicami.

Dostopnost