Skoči na glavno vsebino

Naslov in podnaslov (Nehajte se ukvarjati z otrokovimi pravicami) pričujočega priročnika neposredno nakazujeta vzgojne smernice obeh domačih avtorjev, slovenjegraških specialnih pedagogov, ki sta prepričana, da preveč zaščitniški starši, ki poskušajo otrokom v vsem ustreči in jih obvarovati vsakega napora, dejansko vzgajajo nezadovoljne, brezciljne in nesrečne mladostnike. Na podlagi različnih zgodb razlagata, kaj je treba storiti, da bo naš otrok kar najbolj pripravljen za življenje. Skozi pet večjih poglavij opominjata na pomen vrednot, odgovornosti in otrokovih dolžnosti, pri tem pa ves čas opozarjata tudi na pogubne navade staršev in njihove dolžnosti. »Dolžnost staršev je, da vzgajajo otroke s pravili, prepovedmi in navodili,« pravita strokovnjaka, ki črpata predvsem iz dolgoletnih praktičnih izkušenj, pa naj gre za učenje in pisanje domačih nalog, lepo vedenje, priznavanje avtoritete, ravnanje z denarjem, spalne navade ali kaj drugega. Priročnik zaokrožujeta dolga seznama otrokovih dolžnosti in dolžnosti staršev. Vredno razmisleka.
Renate Rugelj

Dostopnost