8. A 2021/22

8. A 2021/22

8. a razred smo veseli in ustrvarjalni, malo pa tudi neubogljivi. Radi si pomagamo, četudi pa imamo različna prepričanja in različne cilje, vedno stopimo skupaj.

2019/20 6. a razred / Bedak Pavlek – igramo se gledališče

Pri uri slovenščine smo brali odlomek iz dramskega dela Franceta Bevka Bedak Pavlek. Učiteljica nas je razdelila v skupine, kjer smo si zbrali vloge. Imeli smo nekaj dni časa, da smo se besedilo za svojo vlogo naučili na pamet.

Člani skupin smo med odmori večkrat vadili in se dogovorili,  katere rekvizite bomo prinesli.

V ponedeljek, 23.9.2019, smo po skupinah odigrali dramsko predstavo. Učenci smo se zelo vživeli v svoje vloge in se pri tem zabavali.

Ugotovila sem, da  morajo pravi igralci, ki igrajo v gledališčih, res zelo trdo delati, da predstava lepo poteka.

Tina Marolt