Vpis v 1. razred za otroke, ki so rojeni leta 2016, bo potekal od 14. 2.  do 25. 2. 2022.

Starši šolskih novincev bodo na vpis vabljeni pisno. Za vse dodatne informacije pa lahko kontaktirate šolsko svetovalno delavko Matejo Janet na elektronski naslov mateja.janet@os-mozirje.si.