Kot že nekaj let do sedaj se bomo na OŠ Mozirje tudi v letošnjem šolskem letu v mesecu februarju pridružili akciji »Dan varne rabe interneta«. Trenutno je zaradi šolanja na daljavo to izredno aktualna tema.

V februarju bomo uro oddelčne skupnosti posvetili varni uporabi interneta. Sodelujemo z organizacijo SAFE.SI, ki je pripravila zanimive in predvsem poučne aktivnosti. Udeležili se bomo še spletne interaktivne predstave za osnovnošolce Dobro počutje in internet. Predstavo si bodo lahko ogledali učenci 2. in 3. triletja.

 Dan varne rabe interneta – 9. 2. 2021

Letošnji dan varne rabe interneta, ki bo 9. februarja, posvečamo temi dobrega počutja pri uporabi interneta. Tehnologija naj bi nam marsikaj olajšala, nam življenje izboljšala, ne pa da nas moti in odvrača od njega, slabša naše zdravje in nas oddaljuje od odnosov z bližnjimi. Iskali bomo odgovore na naslednja vprašanja:

  • Kako torej tehnologije uporabljati na način, da pozitivno prispevajo k našemu splošnemu fizičnemu in psihičnemu dobremu počutju in zdravju?
  • Kako lahko pri uporabi sami pazimo in skrbimo za svoje mentalno, fizično in emocionalno zdravje in tudi za dobrobit drugih, internet uporabljamo na način, ki je udoben, varen, nas zadovoljuje in izpolnjuje?
  • Kje je zame idealno ravnotežje med koristmi in slabimi vplivi, ki jih imam od uporabe tehnologije?
  • Je moč tehnologije uporabljati na človeku ter njegovemu zdravju in počutju prijazen način, da nam služi in nam pomaga pri doseganju lastnih ciljev, namesto da nas pri tem moti, prekinja in ovira ter slabša naše počutje in odnose?

Spletna interaktivna predstava za osnovnošolce Dobro počutje in internet

Ob dnevu varne rabe interneta 9. 2. 2021 v točki osveščanja o varni rabi interneta Safe.si pripravljajo spletno interaktivno predstavo za učenke in učence 2. in 3. triletja osnovne šole Dobro počutje in internet.

Improvizatorji IGLU Teatra (Vid Sodnik in Juš Milčinski) bodo aktualne teme zdravih odnosov na internetu, vpliva interneta na samopodobo mladih, iskanje zanesljivih informacij o zdravju na internetu ter pomembnosti uravnotežene rabe naprav z ekrani učencem 2. in 3. triletja OŠ predstavili na zabaven, inovativen in sproščen način.

Predstavi se bomo učenke, učenci, učiteljice in učitelji brezplačno pridružili 9. 2. 2021

  • ob 9.00 za 2. triletje OŠ (predstava bo trajala 45 minut)
  • ob 10.30 za 3. triletje OŠ (predstava bo trajala 45 minut)

Spletno predstavo bodo učenci in učenke lahko spremljali v živo preko YouTube od doma.