Na podlagi Šolskega koledarja za leto 2021/2022, ki ga je sprejelo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, je v ponedeljek, 7. 2. 2022, pouka prost dan in je šola zaprta.

Petra Klepec, univ. dipl. psih.,
ravnateljica